KTÜ kantinlerinde yolsuzluk var!

KTÜ kantinlerinde resmi fiyat listesinin çok üzerinde bir ücretlendirme uygulandığını tespit eden üniversiteliler bu yolsuzluğa karşı harekete geçti

Karadeniz Teknik Üniversitesi kantinlerinde 12.10.2018 tarihi itibariyle kantinlerde uygulanması zorunlu olan fiyatlar, dönem başında KTÜ Rektörlüğü ve kantin işletmecilerinin bir araya gelerek oluşturdukları komisyonda görüşülmüş ve okulun tüm kantinlerinde uygulanacak ortak bir fiyat listesi belirlenmişti. Belirlenen fiyat listesinin altında KTÜ Rektör Yardımcısı Hikmet Öksüz tarafından imzalanmış olup hukuken de bu listenin bütün kantinlerde öğrencilerin görebileceği şekilde asılması zorunlu tutulmuştu.

Fakat bahse konu olan bu resmi fiyat listesinin kantinlerde asılı olmadığı ve aynı zamanda kantinlerde satılan ürünlere de bu fiyat listesinin çok üzerinde bir ücretlendirme uygulandığı öğrenciler tarafından tespit edildi.

Tespit edilen yolsuzluğun ardından üniversitenin tüm kantinlerinde üniversiteliler bu yolsuzluğu protesto ediyor, “kantinlerde soygun var” diyerek ses çıkarıyorlar.

Üniversitelilerin yoğun bir şekilde tepki gösterdiği bu yolsuzlukla ilgili KTÜ Öğrenci Kolektifi bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklama şu şekilde:

“Basına ve Kamuoyuna;
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 12.10.2018 tarihi itibariyle kantinlerde uygulanması zorunlu olan fiyatlar, dönem başında KTÜ Rektörlüğü ve kantin işletmecilerinin bir araya gelerek oluşturdukları komisyonda görüşülmüş ve okulun tüm kantinlerinde uygulanacak ortak bir fiyat listesi belirlenmiştir. Bu liste KTÜ Rektör Yardımcısı Hikmet Öksüz tarafından imzalanmış olup hukuken de bu listenin bütün kantinlerde öğrencilerin görebileceği şekilde asılması zorunlu tutulmuştur. Fakat bahse konu olan bu resmi fiyat listesinin kantinlerde asılı olmadığı ve aynı zamanda kantinlerde satılan ürünlere de bu fiyat listesinin çok üzerinde bir ücretlendirme uygulandığı tarafımızca tespit edilmiştir. Kantinlerde işletmecilerin keyfi bir biçimde belirlemiş olduğu soygun niteliğinde fiyatlar uygulanmaktadır. Ortada öğrencinin cebinden bariz bir şekilde çalan ve kantin işletmecilerinin cebini dolduran bir yolsuzluk vardır. KTÜ’de on binlerce öğrenciyi hedef alan bu yolsuzluk, kantincilerin karına kar katarken üniversitelilerin haklarını her gün gasp etmektedir. 
Açıkça belirtelim, KTÜ kantinlerinde kantin işletmecilerinin keyfi bir biçimde belirlediği ve uyguladığı fiyatlar usulsüzdür! KTÜ kantinlerinde ekseriyetle öğrenciler tarafından en çok tüketilen gıda ürünleri için kantinciler tarafından belirlenen fiyat listeleri, altında rektör yardımcısının imzasının bulunduğu resmi fiyat listesinin kaçak bir şekilde zamlandırılmış halidir. Bu fiyatlar kelimenin tam manasıyla bir soygundur. Bu durumun adı da yolsuzluktur!
KTÜ kantinlerinin denetlendiğini iddia eden rektörlüğün bu durumu fark etmemesi imkan dahilinde  değildir. Bu durumda akıllara bir kaç soru gelmektedir: KTÜ Rektörlüğü bu yolsuzluğun neresindedir? Bu kaçak uygulama öğrencilerin şikayetinden önce  tespit edilmiş midir? Tespit edilmiş ise bugüne kadar neden işlem yapılmamıştır? Uzun bir süredir hukuksuz bir şekilde öğrencilerin cebinden parasını çalan bu uygulamanın tespit edilmesinde ve engellenmesinde görevini yerine getirmeyen sorumlular kimlerdir ve bunlar hakkında herhangi bir işlem gerçekleştirilecek midir? Var olan durum göstermektedir ki KTÜ Rektörlüğü, öğrencilerin nitelikli beslenme hakkını ve yararını gözetmesi gerekirken kantin işletmecilerinin karına kar katan bu usulsüzlüğün üzerine gitmemektedir. Kantin işletmecilerinin uyguladığı ve doğrudan öğrencileri hedef alan fahiş fiyatlara KTÜ Rektörlüğü herhangi bir müdahalede bulunmayarak, yolsuzluğun önünü daha da açmaktadır. KTÜ Rektörlüğü, daha önce nitelikli beslenme ve ulaşım hakkı için ring talep eden üniversitelilerin taleplerini geri çevirdiğinde olduğu gibi burada da öğrenci yararını gözetmemekte ve görevini yerine getirmemektedir.
Buradan tüm duyarlı kamuoyuna duyuruyoruz. On binlerce üniversiteliyi doğrudan hedef alan bu yolsuzluk üniversiteliler tarafından tespit edilmiştir. Kantinlerde birçok gıda ürününde, uygulanması zorunlu olan fiyatlara 0,50- 2 TL arasında seyreden keyfi zamlar yapıldığı gözlenmektedir. Var olan durum göstermektedir ki KTÜ Rektörlüğü ise bu duruma herhangi bir idari yaptırımda bulunmamakta, bu soyguna müsaade etmektedir. Üniversitelilerin halihazırda gündelik yaşamını teslim alan hayat pahalılığı ve geçinememe sorunu mevcutken KTÜ kantinlerinde yaşanan bu soygun, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin geçinememe sorununu katlayarak arttırmaktadır. Bir KTÜ öğrencisi almış olduğu 470 TL KYK burs veya kredisi ile zaten nitelikli bir eğitim hayatı sürdüremez durumdayken bu usulsüzlük nedeniyle her gün kantinlerde cebinden parası çalınmaktadır. Üniversiteliler, öğrenci yemekhanesinin yetersiz kapasitesi nedeniyle beslenme ihtiyacını kantinlerde karşılamak zorunda kalırken, kantin işletmecilerinin keyfi bir şekilde belirlediği fiyatları ödemek durumunda bırakılmaktadır. Biz üniversiteliler olarak, bu soyguna karşı hukuki ve demokratik mücadelemizi sürdürecek, haklarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. En temel haklarımızdan birisi olan nitelikli beslenme hakkımız üzerinden ceplerini doldurmaya çalışanlara karşı verdiğimiz mücadeleden bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde meydana gelen bu yolsuzluğun ortadan kaldırılması, sorumlularının hesap vermesi ve üniversitelilerin haklarının güvenceye alınması için tüm yetkili mercileri göreve davet ediyoruz.
Üniversitelerinde nitelikli eğitim, ulaşım, barınma ve beslenme hakkı için mücadele eden biz üniversitelilere göre çözüm gayet açık ve nettir. Kantin işletmecilerinin keyfi bir biçimde belirlemiş olduğu fahiş fiyatlar derhal uygulamadan kaldırılmalıdır. Kantinlerdeki tüm ürünlerin fiyatları üniversitelilerin nitelikli beslenme hakkını ve kamusal çıkarlarını gözetecek bir şekilde yeniden, daha uygun, şeffaf bir düzenlemeye tabii tutulmalıdır. Hali hazırda uygulanması gereken fakat kantin işletmecileri tarafından uygulanmayan fiyat listesindeki eksiklik ve karışıklıklar giderilerek; kötü kullanıma mahal vermeyecek şekilde net bir fiyat listesi üniversitelilerin de katılımına açık bir şekilde  tekrar düzenlenmelidir. Şayet, süreç bu şekilde ilerlemez ise KTÜ Rektörlüğü sorumlular hesap verene dek bu yolsuzluğun bir parçası olarak anılmaya devam edecek; üniversitelilerin ceplerinden paraları çalınmaya devam edecektir.Bu yolsuzluğun son bulması için öncelikli talebimizi bir kez daha bildiriyoruz.
KTÜ kantinlerinde, uygulanması zorunlu olan resmi fiyat listesi uygulansın! 
KTÜ ÖĞRENCİ KOLEKTİFİ 

Çok okunanlar

No Picture
Haberler

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde faşist saldırı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde 1 Mayıs’ta onurlu ve bağımsız bir üniversite için Taksim’e çağrı yapan üniversitelilere okul dışından gelen 50 kadar faşist saldırdı. Dün 1 Mayıs çağrısı için kampüse Devamı

No Picture
Haberler

ODTÜ’de “özgürlük günleri” başlıyor

ODTÜ’de öğrenci toplulukları üniversitede yaşanan ve son zamanlarda şiddetini artıran sansür ve baskı uygulamalarına karşı “özgürlük günleri” düzenliyor. Üniversitede demokratik ve özgürlükçü bir yapının var olmasını engelleyen saldırılara karşı özgürlük Devamı

No Picture
Haberler

Gençlik: “İstanbul’u IMF’ye dar edeceğiz”

Bugün, (2 Ekim) üniversite öğrencileri polisin tüm engellemelerine rağmen Beyazıt Meydanı’ndan Dolmabahçe’yekadar uzanan IMF karşıtı bir eylem gerçekleştirdi. İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Fen-Edebiyat Fakültesi’nde ve Merkez Kampus’ta toplanan üniversiteliler saat 13:30’da Devamı