Öğrenci Kolektifleri’nin İlkeleri Nelerdir?

Kolektifler anti-faşisttir

Bugün üniversiteler ve üniversiteliler AKP’nin YÖK aracılığıyla uyguladığı baskı politikalarıyla karşı karşıyadır. Muhalif öğrencilerin peşinde dolaşıp fişleyen sivil polisler YÖK tarafından üniversitelere sokulmuştur. Üniversiteliler en meşru taleplerini, en demokratik hak arama yöntemleriyle dile getirdikleri için AKP’nin polisi ve yargısı işbirliği ile gözaltına alınıyor tutuklanıyorlar. AKP’nin gerici rektörleri tarafından açılan soruşturmalar ve verilen cezalarla muhalif üniversiteliler sindirilmeye çalışılıyor. Sözünü söylemek isteyen üniversiteliler özel güvenlikler ve polisler tarafından engelleniyor. Bu baskı ortamında direnmeyi hak bilen ve üniversitelilerin taleplerini dillendirmeye devam eden Kolektifler faşizme karşı demokrasi mücadelesi verir. Türkiye’de AKP eliyle yükseltilen ırkçılığa, şovenizme karşı, halkı kin ve nefret ile birbirine düşman eden politikalara karşı barışı ve kardeşliği savunur.

Kolektifler gericiliğe karşıdır

Üniversiteler tarihten beri aklın ve bilimin egemen olduğu kurumlardır. Ancak bugün üniversiteler AKP eliyle bilimden uzaklaştırılmaktadır. AKP üniversiteyi sermaye yararına piyasaya entegre etmenin yanında, gerici tahakkümünü de topluma enjekte etmek için bir araç olarak görmektedir. Bir yandan AKP’nin atadığı gerici rektörlerle üniversite yaşamı gericileştirilirken, bir yandan da YÖK eliyle sağlanan gerici kadrolaşma aracılığıyla dersler akıl ve bilimden uzaklaşmaktadır. Örneğin “evrim” birçok üniversitede ders konusu olmaktan çıkmıştır. Yine birçok üniversitede felsefe derslerinde sadece İslam felsefesi öğretilmektedir. TÜBA ve TÜBİTAK gibi bilimsel araştırma yapan kurumları da KHK’ler ile denetimine alan AKP yükseköğretime dair kalıcı ve bütünlüklü bir gericileştirme saldırısı yapmaktadır. Kolektifler üniversitenin gericilikle yan yana gelemeyeceğini söyler ve bilim insanlarına “şarlatan” diyen zihniyete karşı aklı ve bilimi savunur.

Kolektifler emperyalizme geçit vermez

Kolektiflerin sahiplendiği tarih emperyalizme “Go home Yankee” diyerek tam bağımsız Türkiye için mücadele edenlerin tarihidir. ABD, AB, IMF, NATO gibi emperyalist güçler Türkiye’deki en büyük işbirlikçi AKP eliyle halkın eğitim, sağlık, su, enerji gibi en temel ihtiyaçlarını piyasalaştırarak halkı yoksulluğa mahkum etmektedir. Öte yandan AKP emperyalizmin Ortadoğu’daki aktif taşeronu gibi hareket etmektedir. İsrail’i korumak için Kürecik’e kendi halkının güvenliğini göz ardı ederek kurmaya kalktığı füze kalkanı AKP’nin emperyalizmin hizmetçisi olduğunun en açık kanıtlarındandır. Kolektifler Emperyalistler adına Ortadoğu’da pazarlıklar yapan ve yeri geldiğinde emperyalistler adına savaşmaya hazır olan AKP iktidarına karşı tam bağımsızlığı savunur. Kolektifler yine yıllardır dünya halklarına kan ve gözyaşı döktüren emperyalizmin savaş çığlıklarına karşı barışı ve dünya halklarının kardeşliğini savunur.

Öğrenci Kolektifleri anti-kapitalisttir

12 Eylül sonrasında uygulanan neoliberal politikalar üniversitede ve toplumun diğer tüm kesimlerinde büyük tahribata yol açmıştır. Özelleştirmelerle başlayan kamusal alanın tasfiyesi planları AKP eliyle ve daha büyük bir saldırganlıkla uygulamaktadır. Halkın temel yaşamsal ihtiyaçlarını piyasaya açan, halkı güvencesizliğe mahkum eden politikalar ile dev bir yoksullaşma dalgası doğmaktadır. Piyasa elinde paralı hale gelen üniversitelerin kapıları yoksul halkın çocuklarına kapanmaktadır. Neoliberalizmin ortaya çıkardığı üniversiteler, sermaye yararına bilim üreten, sermaye ihtiyacına göre eleman yetiştiren ve dolayısıyla bilimi halkın ihtiyaçlarından uzaklaşan bir hal almıştır. Kolektifler AKP eliyle uygulanan neoliberal politikalara karşı insanca bir yaşamı, güvenceli bir geleceği savunur. Neoliberalizmin kamusal alanda yarattığı tahribata karşı, halkın ve üniversitelilerin haklı taleplerini yeniden inşa etmek için mücadele eder.

Çok okunanlar

casino metropol casino maxi