Öğrenci Kolektifleri’nin İlkeleri Nelerdir?

Kolektifler anti-faşisttir

Bugün üniversiteler ve üniversiteliler AKP’nin YÖK aracılığıyla uyguladığı baskı politikalarıyla karşı karşıyadır. Muhalif öğrencilerin peşinde dolaşıp fişleyen sivil polisler YÖK tarafından üniversitelere sokulmuştur. Üniversiteliler en meşru taleplerini, en demokratik hak arama yöntemleriyle dile getirdikleri için AKP’nin polisi ve yargısı işbirliği ile gözaltına alınıyor tutuklanıyorlar. AKP’nin gerici rektörleri tarafından açılan soruşturmalar ve verilen cezalarla muhalif üniversiteliler sindirilmeye çalışılıyor. Sözünü söylemek isteyen üniversiteliler özel güvenlikler ve polisler tarafından engelleniyor. Bu baskı ortamında direnmeyi hak bilen ve üniversitelilerin taleplerini dillendirmeye devam eden Kolektifler faşizme karşı demokrasi mücadelesi verir. Türkiye’de AKP eliyle yükseltilen ırkçılığa, şovenizme karşı, halkı kin ve nefret ile birbirine düşman eden politikalara karşı barışı ve kardeşliği savunur.

Kolektifler gericiliğe karşıdır

Üniversiteler tarihten beri aklın ve bilimin egemen olduğu kurumlardır. Ancak bugün üniversiteler AKP eliyle bilimden uzaklaştırılmaktadır. AKP üniversiteyi sermaye yararına piyasaya entegre etmenin yanında, gerici tahakkümünü de topluma enjekte etmek için bir araç olarak görmektedir. Bir yandan AKP’nin atadığı gerici rektörlerle üniversite yaşamı gericileştirilirken, bir yandan da YÖK eliyle sağlanan gerici kadrolaşma aracılığıyla dersler akıl ve bilimden uzaklaşmaktadır. Örneğin “evrim” birçok üniversitede ders konusu olmaktan çıkmıştır. Yine birçok üniversitede felsefe derslerinde sadece İslam felsefesi öğretilmektedir. TÜBA ve TÜBİTAK gibi bilimsel araştırma yapan kurumları da KHK’ler ile denetimine alan AKP yükseköğretime dair kalıcı ve bütünlüklü bir gericileştirme saldırısı yapmaktadır. Kolektifler üniversitenin gericilikle yan yana gelemeyeceğini söyler ve bilim insanlarına “şarlatan” diyen zihniyete karşı aklı ve bilimi savunur.

Kolektifler emperyalizme geçit vermez

Kolektiflerin sahiplendiği tarih emperyalizme “Go home Yankee” diyerek tam bağımsız Türkiye için mücadele edenlerin tarihidir. ABD, AB, IMF, NATO gibi emperyalist güçler Türkiye’deki en büyük işbirlikçi AKP eliyle halkın eğitim, sağlık, su, enerji gibi en temel ihtiyaçlarını piyasalaştırarak halkı yoksulluğa mahkum etmektedir. Öte yandan AKP emperyalizmin Ortadoğu’daki aktif taşeronu gibi hareket etmektedir. İsrail’i korumak için Kürecik’e kendi halkının güvenliğini göz ardı ederek kurmaya kalktığı füze kalkanı AKP’nin emperyalizmin hizmetçisi olduğunun en açık kanıtlarındandır. Kolektifler Emperyalistler adına Ortadoğu’da pazarlıklar yapan ve yeri geldiğinde emperyalistler adına savaşmaya hazır olan AKP iktidarına karşı tam bağımsızlığı savunur. Kolektifler yine yıllardır dünya halklarına kan ve gözyaşı döktüren emperyalizmin savaş çığlıklarına karşı barışı ve dünya halklarının kardeşliğini savunur.

Öğrenci Kolektifleri anti-kapitalisttir

12 Eylül sonrasında uygulanan neoliberal politikalar üniversitede ve toplumun diğer tüm kesimlerinde büyük tahribata yol açmıştır. Özelleştirmelerle başlayan kamusal alanın tasfiyesi planları AKP eliyle ve daha büyük bir saldırganlıkla uygulamaktadır. Halkın temel yaşamsal ihtiyaçlarını piyasaya açan, halkı güvencesizliğe mahkum eden politikalar ile dev bir yoksullaşma dalgası doğmaktadır. Piyasa elinde paralı hale gelen üniversitelerin kapıları yoksul halkın çocuklarına kapanmaktadır. Neoliberalizmin ortaya çıkardığı üniversiteler, sermaye yararına bilim üreten, sermaye ihtiyacına göre eleman yetiştiren ve dolayısıyla bilimi halkın ihtiyaçlarından uzaklaşan bir hal almıştır. Kolektifler AKP eliyle uygulanan neoliberal politikalara karşı insanca bir yaşamı, güvenceli bir geleceği savunur. Neoliberalizmin kamusal alanda yarattığı tahribata karşı, halkın ve üniversitelilerin haklı taleplerini yeniden inşa etmek için mücadele eder.

İlginizi çekebilir

Haberler

KOÜ’de Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ile gerçekleştirilecek dersin çağrısına yasak

Kocaeli Üniversitesi’nde hekim adaylarının bu hafta Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ile gerçekleştireceği dersin duyurusuna Dekan tarafından ‘Kişisel fotoğraf bulunduğu’gerekçesiyle yasaklandı  Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) tarafından düzenlenen tıp dersleri bu hafta Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu ile devam ediyor. Üniversitede dersin duyurusu için afiş asmak isteyen hekim adayları dekan tarafından engellendi. Afiş asılmasına yasaklamanın ise gerekçesi konuşmacının ‘kişisel fotoğrafı bulunması’ olarak gösterildi. devamı▶

Üniversiteden

İTÜ’nün saray yanlısı değil; bilim yanlısı eski rektörü: Bedri Karafakioğlu

İTÜ’nün eski rektörü Bedri Karafakioğlu bundan tam 38 sene önce faşistler tarafından katledilmişti Bedri Karafakioğlu İTÜ tarihinde, üniversiteyi üniversitelilerle birlikte yönetmesiyle fark yaratan bir rektördü. Ayrıca İTÜ’nün ödeneklerini sermaye yandaşı rektörler gibi sermayenin rant alanlarının artması için değil, üniversiteliler ve akademisyenlerin projelerinin artması için ayırıyordu. Yaptığı hamleler o dönemin iktidarını ve faşistlerini rahatsız ettiğinden dolayı 20 Ekim 1978 yılında faşistler tarafından devamı▶

Haberler

ODTÜ Öğrencileri kararlı: “Kafeteryayı kapattırmıyoruz!”

ODTÜ Öğrencileri’nin sürekli vakit geçirdikleri kafeteryanın akşam beşten sonra kapatılmaya başlamasına karşı olarak terk etmeme eyleminin ikinci gününde alınan forumda kafeteryanın fiili olarak açık tutulması kararı alındı Yaygın olarak kafeterya olarak bilinen, yemekhanenin alakart bölümünün ODTÜ yönetimi tarafından eleman eksikliği bahanesiyle 17.00’den sonra kapatılmaya başlanmasına tepki olarak ODTÜ Öğrencileri, kafeteryada iki gün süren terk etmeme eylemi yaptı. Kapıların kilitlenmesi öğrencilerin devamı▶

Açıklamalar

Öğrenci Kolektifleri: Hayır tutuklanamaz!

Öğrenci Kolektifleri’nin, İzmir’de “Hayır”cı üniversitelilerin tutuklanmalarına dair açıklamasını sizinle paylaşıyoruz: HAYIR, tutuklanamaz! Hileyle, usulsüzlükle dahi referandumda istedikleri sonucu alamayan AKP ve Saray iktidarı, HAYIR’a saldırmaya devam ediyor. “Evet’i gayrimeşru göstermek” gibi komik suçlamalar operasyon nedenleri haline geldi. Bugün ise İzmir’de üç arkadaşımız halkın iradesine sahip çıkmaya çalıştığı için, HAYIR’a sahip çıktığı için çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Açıktır ki bu kadar devamı▶