Her şeyi değiştirmek için cüret et!

Tek Adam rejimi yerel seçim öncesi ülkede bir düşman bulmak zorundaydı ve düşman gösterdiği halk bu memleketin en az yarısı. İktidara geldiği günden beri gençliğe, açlık, sefalet, geleceksizlik ve güvencesizlikten başka hiçbir şey sunmayan Saray eşrafına sözümüz nettir: “Halk düşmanısınız!” “Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor!” cümlesi Fransa sokaklarında yankılanmakta. Zamlara, vergi artışlarına, yoksullaşmaya, neoliberalizme karşı çıkan “sarı yelekliler” hareketini; Macron’un eğitim devamı▶

Bir üniversitede bir Saray’dakinden farklı düşünülür!

Erdoğan’ın yurt dışındaki bilim insanlarını Türkiye üniversitelerine davet ettiği bir anın tam da ortasında gerici-piyasacı tahakkümün ablukası altında, her ile üniversite propagandalarının arasından nasibini niteliksiz eğitim ve geleceksizlikle almış bir kuşak bu. Huzursuzluk yükseliyor… 7 Haziran ve 15 Temmuz’un ardından toplumun tüm kesimlerine kendini erkek egemenliği, dinci gericilik, mezhepçilik, kent ve doğa talanı, çocuk istismarı, emek düşmanlığı, bilim düşmanlığı, hukuksuzluk, devamı▶